TOKAT TURHAL BARAJI GÜN SAYIYOR

featured
TarımveOrmanBakanlığıDevletSuİşleri(DSİ)GenelMüdürlüğü,tarımdamodern
sulamayıyaygınlaştırmak,toplulaştırmaçalışmalarıylatarımarazilerindenen yüksekfaydayı
sağlamak,musluklarasağlıklıveiçilebilirsuulaştırmakveyerleşimyerleriiletarım
arazilerinitaşkınrisklerinekarşıkorumakiçintümgücüyleçalışırken,sürdürülebilirsu
yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.
43 Bin 660 Dekar Arazi Suya Kavuşacak
Bukapsamda“TokatTurhalBarajıİkmalİnşaatı”ndagelinensonnoktahakkındayazılı
açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA;Temelden yüksekliği
121metreolup,barajıntamamlanmasıileTurhalilçemerkezinin2050yılınakadarihtiyacı
olanyılda14,84hektometreküpsuteminisağlanacaktır.Barajile43bin660dekartarım
arazisi suya kavuşacak olup, ayrıca Turhal ilçe merkezi de taşkından korunacaktır” dedi.
İşinMuhtevasında;BarajGövdesi,Batardolar,Dolusavak,EnerjiKırıcıYapı,Derivasyon
Tüneli, Enjeksiyon İşleri, Baraj Tesisleri Elektrik ve Mekanik İşleri, Taş Duvar, Baraj Ulaşım
Yolu,RelokasyonYoluveSanatYapılarıbulunmaktaolup,gövdedolgusu2023yılında
tamamlanacaktır. Barajda Fiziki Gerçekleşme %90 seviyesindedir.
Milli Ekonomiye 190 Milyon TL Katkı
DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA: “Söz konusu projenin tamamlanması
neticesinde, 2023 birim fiyatları ile dekar başına 4.350 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık
190.000.000 TL katkı ve 1492 kişiye istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir” dedi

0
tebrikler
Tebrikler
0
k_t_
Kötü
0
m_kemmel
Mükemmel
0
_zg_n
Üzgün
0
acayip
Acayip
0
komik
Komik
0
sinirli
Sinirli
TOKAT TURHAL BARAJI GÜN SAYIYOR

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir