KİŞİ BAŞINA BİTKİSEL ÜRETİM DÜŞTÜ, İTHALAT PATLADI!..

featured
 35 TEMEL BİTKİSEL ÜRÜNDE KİŞİ BAŞINA ÜRETİM DÜŞTÜ!..

 İŞLENMEMİŞ VE İŞLENMİŞ BİTKİSEL ÜRÜN İTHALATI PATLADI!..
BİKİSEL ÜRETİMİN DÜŞMESİ, İTHALATIN ARTMASI PAHALILIĞIN NEDENLERİNDEN BİRİSİ!..
TÜKETİCİLERİN YARARINA BİTKİSEL ÜRÜN ÜRETİMİNE VE İTHALATINA DEVLET MÜDAHALESİ GEREKLİ.
BİTKİSEL ÜRETİMİN ARTMASI İÇİN DEVLETÇE ÜRETİM PLANLAMASI YAPILMALI.
BİTKİSEL ÜRETİMDE TEKELLEŞME, YABANCILAŞMA VE SÖZLEŞMELİ ÜRETİM SONLANDIRILMALIDIR.
BİTKİSEL ÜRETİMLE İLGİLİ ÖZELLEŞTİRİLEN, ÖZERKLEŞTİRİLEN KURULUŞLAR ÖNCEKİ YAPILARINA DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR.
DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ GÜÇLENDİRİLMELİ VE SAYILARI ARTTIRILMALI.
ATIL DURUMDAKİ TARIM ARAZİLERİNDE DEVLETÇE BİTKİSEL ÜRETİM YAPILMALI.
TİGEM BİTKİSEL ÜRETİMİNİ ARTTIRMALI VE ÇEŞİTLENDİRMELİ.
ÜRETİM KOOPERATİFLERİ VE ÇİFTÇİLER DESTEKLENMELİ!..

Ülkemizde 2002 ile 2022 yıllarında 35 çeşit temel bitkisel üründeki üretim miktarları ilgili yılların nüfus sayısına bölündüğünde son yirmi yılda kişi başına üretimin düştüğü görülmektedir.

Derneğimizin yapmış olduğu araştırmada; üç çeşit tahıl, altı çeşit baklagil, yirmi çeşit sebze, üç çeşit tekstil ürünü, iki çeşit baharat ve şeker pancarı olmak üzere toplam otuz beş çeşit temel bitkisel üründe 2022 yılında 2002 yılına göre kişi başına üretim miktarının düştüğü belirlenmiştir.

BİTKİSEL ÜRÜNLERİN YILLARA GÖRE KİŞİ BAŞINA ÜRETİM MİKTARLARI TABLOLARI

Tahıl Ürünlerinin Yıllara Göre Kişi Başına Üretim Miktarları Tablosu

Kişi Başına Buğday Kişi Başına Arpa Kişi Başına Çavdar
Yıllar Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg)

2002 300 kg 127.6 kg 3.9 kg
2022 231.6 kg 99.7 kg 3.2 kg

Baklagil Ürünlerinin Yıllara Göre Kişi Başına Üretim Miktarları Tablosu

Kişi Başına Kurufasulye Kişi Başına Nohut Kişi Başına Kırmızı Mercimek
Yıllar Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg)

2002 3.84 kg 10 kg 7.7 kg
2022 3.17 kg 6.8 kg 4.7 kg

Kişi Başına Kişi Başına Kişi Başına
Yeşil Mercimek Bakla Bezelye
Yıllar Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg)

2002 1 kg 0.49 kg 0.062 kg
2022 0.53 kg 0.078 kg 0.028 kg

Sebzelerin Yıllara Göre Kişi Başına Üretim Miktarları Tablosu

Kişi Başına Kişi Başına Kişi Başına Kişi Başına
Kavun Karpuz Kuru Soğan Taze Soğan
Yıllar Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg)

2002 28 kg 70.4 kg 31.53 kg 3.2 kg
2022 18.6 kg 39.8 kg 27.6 kg 1.46 kg

Kişi Başına Kişi Başına Kişi Başına Kişi Başına
Pırasa Dolmalık Biber Sivri Biber Bamya
Yıllar Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg)

2002 4.46 kg 6.3 kg 20.6 kg 0.48 kg
2022 2 kg 4.74 kg 11.48 kg 0.36 kg
Kişi Başına Kişi Başına Kişi Başına Kişi Başına
Patlıcan Taze Fasulye Taze Bakla Börülce
Yıllar Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg)

2002 14.7 kg 7.92 kg 0.68 kg 0.23 kg
2022 9.19 kg 6 kg 0.45 kg 0.17 kg

Kişi Başına Kişi Başına Kişi Başına Kişi Başına
Patates Hıyar Turp Ispanak
Yıllar Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg)

2002 80 kg 25.7 kg 2.7 kg 3.38 kg
2022 61 kg 22.7 kg 2.17 kg 2.56 kg

Kişi Başına Kişi Başına Kişi Başına Kişi Başına
Kereviz Pazı Beyaz Lahana Kara Lahana
Yıllar Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg)

2002 0.29 kg 0.108 kg 9.54 kg 1.54 kg
2022 0.018 kg 0.091 kg 7 kg 0.69 kg

Tekstilde Kullanılan Bitkisel Ürünlerin Yıllara Göre Kişi Başına Üretim Miktarları Tablosu

Kişi Başına Kişi Başına Kişi Başına
Pamuk Keten Kenevir
Yıllar Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg)

2002 39.1 kg 0.00077 kg 0.0138 kg
2022 32.25 kg 0.000070 kg 0.000363 kg

Baharat Bitkilerinin Yıllara Göre Kişi Başına Üretim Miktarları Tablosu

Kişi Başına Anason Kişi Başına Kimyon
Yıllar Üretimi Miktarı (kg) Üretimi Miktarı (kg)

2002 0.2 kg 0.770 kg
2022 0.081 kg 0.098 kg

Şeker Pancarının Yıllara Göre Kişi Başına Üretim Miktarları Tablosu

Yıllar Kişi Başına Üretimi Miktarı (kg)

2002 254.12 kg
2022 228.8 kg

Diğer taraftan, işlenmemiş ve işlenmiş bitkisel ürünlerin 2022 yılındaki ithalatı 4.76 milyar dolardan 2022 yılında 33.9 milyar dolara yükselmiştir. Kısaca, işlenmemiş ve işlenmiş bitkisel ürünlerin 2022 yılındaki ithalatının 2002 yılı ithalatına göre 7 (yedi) kattan fazla arttığı görülmektedir.

İŞLENMEMİŞ VE İŞLENMİŞ BAZI BİTKİSEL ÜRÜNLERİN 2002 VE 2022 YILLARINDAKİ İTHALAT BEDELLERİNİ GÖSTEREN TABLO

İşlenmemiş ve İşlenmiş Yıllar (Dolar)
Bazı Bitkisel Ürün Adları 2002 2022 İthalatın Kaç Kat Arttığı

Yenilen Sebzeler ve Bazı 52.141,000 $ 931.880,000 $ 17.9 kat
Kök ve Yumrular

Yenilen Meyveler ve Sert 65.110,000 $ 1.073.578,000 $ 16.5 kat
Kabuklu Meyveler

Kahve, Çay, Paraguay Çayı 22.850.000 $ 530.757,000 $ 23.2 kat
ve Baharat

Hububat 375.605,000 $ 5.368.578,000 $ 14.3 kat

Yağlı Tohum ve Meyveler,
Muhtelif Tane, Tohum ve
Meyveler, Sanayide ve 268.239,000 $ 3.306.899,000 $ 12.3 kat
Tıpta Kullanılan Bitkiler,
Saman ve Kaba Yem

Hayvansal ve Bitkisel Katı ve
Sıvı Yağlar, Yemeklik 402.305,000 $ 4.104.938,000 $ 10.2 kat
Katı Yağlar,Hayvansal
ve Bitkisel Mumlar

Şeker ve Şeker Mamulleri 19.522,000 $ 625.467,000 $ 32 kat

Kağıt ve Karton, Kağıt 854.794,000 $ 4.055.261,000 $ 4.74 kat
Hamurundan, Kağıttan
veya Kartondan Eşya

Pamuk, Pamuk İpliği ve 1.293.241,000 $ 4.842.014,000 $ 3.74 kat
Pamuklu Mensucat

Bitkisel ürün üretiminin düşmesi, işlenmemiş ve işlenmiş bitkisel ürün ithalatının artması, söz konusu ürünlerdeki ve gıda maddelerindeki fiyat artışının ve pahalılığın önemli nedenlerinden birisidir.

Türkiye Zirai Donatım Kurumu’nun (TZDK) özelleştirilmesi ve tasfiye edilmesi, Tarım Kredi Kooperatiflerinin özerkleştirilmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) işlevinden uzaklaştırılması bitkisel üretimin azalmasının belirleyici nedenlerinden birisidir.

Tüketicilerin işlenmemiş ve işlenmiş ürünlere ve gıda maddelerine erişebilmesi ve yeterince tüketebilmesi için, devletin söz konusu ürünlerin üretimine, dağıtımına ve fiyatlarına tüketicilerin – halkın yararı doğrultusunda müdahale etmesi ve gerekli düzenlemeleri yapması gerekmektedir.

Bitkisel ürün üretiminin artması için devletçe üretim planlaması yapılmalıdır. Özelleştirilen, özerkleştirilen ve işlevinden uzaklaştırılan kuruluşlar önceki yapılarına dönüştürülmelidir.

Mevcut Devlet Üretme Çiftlikleri güçlendirilmeli ve sayıları arttırılmalıdır. Atıl durumdaki tarım arazilerinde Devletçe bitkisel üretim yapılmalıdır. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bitkisel üretimi arttırmalı ve çeşitlendirmelidir. Özel firmalara kiraya verilen Devlet Üretme Çiftlikleri TİGEM tarafından faaliyete geçirilmelidir.

Bitkisel üretimde tekelleşme ve yabancılaşma önlenmelidir. İşlenmemiş ve işlenmiş bitkisel ürünlerde dışa bağımlılığın önlenmesi ve üretimin arttırılmasına ilişkin gerekli önlemler alınmalıdır. Çiftçilere ve ülkeye zarar veren, yabancı şirketlerim hegemonyasını güçlendiren sözleşmeli tarım uygulamasına son verilmelidir.

Devlet tarafından üretilen ve üretilecek olan işlenmemiş ve işlenmiş bitkisel ürünlerin ve gıda maddelerinin tüketicilere dağıtımı ve sunumu devlet kurumları tarafından yapılmalıdır. Tüm bu konularda ilgili devlet kuruluşları ile belediyeler işbirliği yapmalıdır.

Üretim kooperatifleri ve çiftçiler desteklenmelidir. Tarım arazilerindeki çeşitli yapılaşmalar ve madencilik faaliyetleri yasaklanmalıdır.

Tüketici Hakları Derneği
Merkez Yönetim Kurulu Adına
Genel Başkan
Turhan ÇAKAR

0
tebrikler
Tebrikler
0
k_t_
Kötü
0
m_kemmel
Mükemmel
0
_zg_n
Üzgün
0
acayip
Acayip
0
komik
Komik
0
sinirli
Sinirli
KİŞİ BAŞINA BİTKİSEL ÜRETİM DÜŞTÜ, İTHALAT PATLADI!..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir