TOKAT VALİLİĞİN’DEN COVİT 19 ÖNLEMLERİ HAKINDA DUYURU

featured
T.C.TOKAT VALİLİĞİİl Sağlık MüdürlüğüTOKAT İLUMUMİHIFZISSIHHA MECLİSİKARARIKARAR  İlUmumiHıfzıssıhhaMeclisi,24.02.2021tarihindeSaat09:30 daTokatValisiDr.OzanBALCIBaşkanlığında,“Koronavirüs (Covid-19) salgını hakkındaİlimizin genel durumunu” görüşmeküzereKurulÜyelerininiştirakiiletoplanmıştır.Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonutemin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının Genelgeleri kapsamında ve İlimize özel daha önceden İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizce birçok tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirilmiştir.Son zamanlarda İlimizde Koronavirüsvakalarınınarttığıgörülmektedir.Bu kapsamdailimiz genelinde;1-Koronavirüs (PCR)testi pozitif çıkankişilerin ikamet ettiği daire ve binaların girişlerine hanenin izolasyondaolmasından dolayı, ilgili haneye giriş ve çıkışın yasak olduğunu belirtir uyarıcı stiker afişlerin filyasyon ekiplerince asılmasına, bu afişlerin izolasyon süresince asılı kalmasının sağlanmasına bu süreçte afişleri kaldıran kişi yada kişilere idari işlem uygulanmasına,2-Kolluk kuvvetlerince özellikle şehir giriş çıkışları başta olmak üzere tüm umuma açık alanlarda denetimlerin artırılarak yapılmasına ve HES kodu yönünde sorgulanmasına,3-Mahalle denetim ekipleri denetimlerini artırarak devam etmelerine, denetim ekiplerine apartman ve site yöneticilerinin de dâhiledilmesine,4-Cenaze törenlerine 30 (otuz) kişiden fazla kişinin katılımına kesinlikle izin verilmemesine,5-Düğün, nişan, nikâhvb. etkinliklerin 01.03.2021 tarihinden itibaren 10 (on) gün süreyle yapılmamasına,6-Seminer, konferans, eğitim toplantılarıvb. toplu etkinliklerin 01.03.2021 tarihinden itibaren 10(on) gün süreyle yapılmamasına,7-Spor salonlarının 24.02.2021 tarih saat 21:00 dan itibaren 10 (on) gün süreyle faaliyetlerinin durdurulmasına,8-Tümhayvan pazarlarının 01.03.2021 tarihinden itibaren10 (on) gün süreylekapatılmasına,9-Tüm Kamukurum kuruluşlarının kendi kapsamlarında yapmış oldukları koronavirüs denetimlerinin artırılarak yapılmasının devamına,10-Belediye ve Kolluk Kuvvetlerinin araçlarının anons sistemlerinden uyarıcı ve bilgilendirici anonsların sık sık yapılmasına,11-Cuma namazı hutbelerinde koronavirüs virüs salgını yönündeuyarıcı bilgilendirmelerin yapılmasına,12-Sadece çevresindeki esnafa yönelik hizmet veren çay ocağı ve kahvehanelerde oturarak hizmet verilmesinin tespit edilmesi halinde kolluk kuvvetlerince doğrudan 10 (on) gün süreyle sözkonusu işyerinin kapatılmasına,13-Bilgilendirme ve uyarı amaçlı bilbord ve afişlerin kullanımına devam edilmesine,14-Tüm üretim yapan (O.S.B. ve Küçük San. Sit. vb. ) işyerlerinde HES kodu sorgulamasının yapılmasının devamına bu alanlarda denetimlerin artırılarak yapılmasına, 15-Tüm kamu kuruluşlarınca şimdiye kadar alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararların gözden geçirilerek kendi görev kapsamları çerçevesinde titizlikle uygulanmasının sağlanmasına,

T.C.TOKAT VALİLİĞİİl Sağlık MüdürlüğüTOKAT İLUMUMİHIFZISSIHHA MECLİSİKARARIKARAR TARİHİ:24.02.2021KARAR NO:2021/ 13S a y f a2| 216-Pazar yerlerinin girişlerinde HES kodu sorgulanmasının yapılmasına, HES kodu olmayan vatandaşların Pazar yerlerine girişlerine izin verilmemesine,17-Bu kararda kısıtlama süresi getirilen 5-6-7-8-9 uncu maddelerinde belirtilen süre sonlarında Hıfzıssıhha kurulunca tekrar değerlendirilmesine,18-Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;19-AlınankararınGereğiiçinTümİlçeKaymakamlıklarınaİlgiliKamuKurumKuruluşlarınave meslek odalarınatebliğine,bilgiiçinCumhuriyetBaşsavcılığınaveİlUmumiHıfzıssıhhaKurulÜyelerinegönderilmesine.Oybirliğiylekararverilmiştir.

0
tebrikler
Tebrikler
0
k_t_
Kötü
0
m_kemmel
Mükemmel
0
_zg_n
Üzgün
0
acayip
Acayip
0
komik
Komik
0
sinirli
Sinirli
TOKAT VALİLİĞİN’DEN COVİT 19 ÖNLEMLERİ HAKINDA DUYURU

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

meritking giriş meritking kingroyal madridbet giriş idealacesports.com