takip et takip et
Güncel

18 Mart 2021 - 06:12:31

Ödeme Güçlüğündeki Esnaf ve Sanatkârımıza Müjde

Bir yılı geride bırakan, COVID-19 salgını sürecinde gelişen olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle kooperatiflerimiz ortağı esnaf ve sanatkârımızın kooperatiflerimiz takibindeki borçlarına ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla, daha önce 13 Temmuz 2020 tarihinde uygulamaya konmuş ve borçlar yeniden yapılandırılmış idi. Borcu yapılandırılmış ancak içinde bulunulan ekonomik sıkıntılar sebebi ile bazı ortaklarımız ödeme güçlüğü yaşadığı ve üç taksitin üst […]

Bir yılı geride bırakan, COVID-19 salgını sürecinde gelişen olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle kooperatiflerimiz ortağı esnaf ve sanatkârımızın kooperatiflerimiz takibindeki borçlarına ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla, daha önce 13 Temmuz 2020 tarihinde uygulamaya konmuş ve borçlar yeniden yapılandırılmış idi.
Borcu yapılandırılmış ancak içinde bulunulan ekonomik sıkıntılar sebebi ile bazı ortaklarımız ödeme güçlüğü yaşadığı ve üç taksitin üst üste ödenmemesi nedeniyle yapılandırmalarının sözleşme gereği iptal mecburiyeti ortaya çıkmış idi.
Salgın sürecinin devam etmesi sebebi ile, ortaklarımızdan gelen talepler, kooperatiflerimizce değerlendirilmiş ve Bölge birliklerimize ve merkez birliğimize iletilmiş esnafımızın işsizlik sıkıntıları göz önünde bulundurularak tekrar bir ödeme kolaylığı sağlanmasının bir zorunluluk haline geldiği değerlendirilerek, kooperatiflerimiz takibinde bulunan alacakların yapılandırılmasına ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre;

13 Temmuz 2020 tarihinde uygulamaya konulan yapılandırma kapsamında borçları taksitlendirilenlerin talepte bulunmaları halinde, taksitleri, vadesi geçmiş olanlar dâhil faizsiz olarak 6 ay süreyle ötelenecektir.

Daha önceki yapılandırması bozulmuş olanlar dâhil, kredi borcu 1 Mart 2021 tarihinden önce kooperatif takibine intikal eden ortakların, 30 Nisan 2021 tarihine kadar başvurmaları ve yapılandırma talebinde bulunmaları halinde, kooperatif takibinde bulunan asıl alacak tutarına (Bankaca kooperatif blokeli ve/veya mevduat hesaplarından alınan tutarlar ile varsa icra ve sair masraflar) dışında hiçbir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

Borç (asıl alacak) tutarı defaten ödenmek istendiği takdirde gecikme faizi alınmadan tahsil edilecektir.

Taksitlendirme talep edenlere azami 18 ay taksit imkânı sağlanacak, asıl alacak tutarına (Bankaca kooperatif blokeli ve/veya mevduat hesaplarından alınan tutarlar ile varsa icra ve sair masraflar) yapılandırma tarihinden itibaren %10 faiz oranı üzerinden 18 aylık basit faiz hesaplanacak ve asıl alacak tutarı ile hesaplanan faiz tutarı toplamı (yapılandırmaya esas borç tutan) taksit sayısına bölünerek ilk taksit peşin tahsil edilecektir.

2020 yılındaki yeniden yapılandırma kapsamında taksitleri devam edenlerin vadesi geçmiş olan taksitleri, taksitin vadesinden itibaren 6 ay ötelenecektir.

Yapılandırma talebi borcun ilgililerinden (asıl borçlu veya kefil) yazılı olarak alınacaktır.

İcra takibinde bulunanların borçları yapılandırıldığında icra işlemleri durdurulacaktır.

Hakkında icra takibi yapılmış olanların rehinli veya haczedilen menkul ve/veya gayrimenkullerinin satışı istenmiş veya bu aşamaya gelinmiş ise ya da borca karşılık araçlarında yakalama gerçekleşmiş ise bu durumda kooperatif takibinde bulunan tutarın en az %20 si defaten tahsil edilecek, kalan kısmı ise ortağın talebine göre ve icra nezdinde taahhüt almak kaydıyla 18 Ay’a kadar taksitlendirilebilecektir. Bu şekilde borcu yapılandırılan ortakların menkul ve/veya gayrimenkullerinin satış işlemlerinden vazgeçilerek haciz işlemi durdurulacak, araçlarında yakalama bulunan ortakların yakalama işlemi kaldırılacaktır.- Başvuru tarihi itibariyle kooperatif takibindeki tüm alacaklar (Bankaca kooperatif blokeli ve/veya mevduat hesaplarından alınan tutarlar ile varsa icra ve sair masraflar) kooperatifin asıl alacağı tutar olup yapılandırmaya tabi tutulacaktır.

Kooperatifçe gerekli görüldüğü takdirde icra nezdinde taahhüt alınabilecektir.

Borcu taksitlendirilen ortakların daha sonra borcu defaten ödemek istemeleri durumunda kalan asıl alacak tutarı (Bankaca kooperatif blokeli ve/veya mevduat hesaplarından alınan tutarlar ile varsa icra ve sair masraflar) tahsil edilecektir.

Taksitlendirme yapılan alacaklarda üç taksit üst üste ödenmediği takdirde yapılandırma işlemi iptal edilecek ve borcun tahsiline, yapılandırma kapsamı dışında mevcut uygulama dahilinde devam edilecektir.

İlgili ortaklarımızın en yüksek oranda tamamının istifade etmeleri dileklerimizle, Başta ortaklarımız olmak üzere Tüm Esnaf ve Sanatkârımıza Hayırlı olsun. En kısa sürede bu zor süreci geride bırakarak, dükkânlarımızın açıldığı, işlerimizle elemanlarımızla müşterimizle sağlıklı, güzel günlere kavuşmak umudu ile saygılar sunuyorum.


Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

SafaTV © Copyright Tüm Hakları Saklıdır

PressTR