HÜRRİYETÇİ SAĞLIK SEN TOKAT KURUCU ŞUBE BAŞKANI AHMET UÇAR OLDU

featured

Kısa süre önce eğitim ve bilim hizmet kolunda faaliyete geçen Hürriyetçi Eğitim Sen’in ardından, Sağlık ve Sosyal Hizmet kolunda faaliyet sürdürmek üzere Hürriyetçi Sağlık Sen kuruluşunu gerçekleştirdi.
Hürriyetçi Eğitim Sen’in ardından, Sağlık ve Sosyal Hizmet kolunda faaliyet sürdürmek üzere 13.01.2022 tarihinde Hürriyetçi Sağlık-Sen kuruluşunu gerçekleştirdi. Hürriyetçi Sağlık Sen Genel Başkanı Muhammet BİRİNCİ oldu.
21 kişiden oluşan kurucular kurulu üyeleri arasında Tokat’tan toplam 5 isim yer aldı. Seçilen 7 kişilik Kurucu Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev dağılımı yaparak görevlerine başlamışlardır.

HÜRRİYETÇİ SAĞLIK SEN YÖNETİM KURULU
Muhammet BİRİNCİ Genel Başkan
Hüseyin ULUSOY Genel Sekreter
Erdoğan ÇAKMAK Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet ÜNAL Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yusuf ÇAKIR Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Nermin AYDIN Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gamze SIRMALI KARABULUT Dış İlişkiler ve Basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
HÜRRİYETÇİ SAĞLIK SEN KURUCULAR KURULU
Hacı Mustafa ELDEMİR Kurucular Kurulu Üyesi
Bilal ERGİN Kurucular Kurulu Üyesi
Cemalettin AĞIL Kurucular Kurulu Üyesi
Kayhan YILMAZ Kurucular Kurulu Üyesi
Serkan ÖZEL Kurucular Kurulu Üyesi
TOKAT HÜRRİYETÇİ SAĞLIK SEN GEÇİCİ ŞUBE YÖNETİMİ
Ahmet UÇAR Kurucu Şube Başkanı
Neşe ARSLAN Genel Sekreter
Bilal ERGİN Başk.Yard. Teşkilatlandırma
Hasan Y. ÜNLÜ Başk. Yard. Eğitim ve Sosyal İşler
Oktay İKİKAT Başk. Yard. Mali İşler
Salim SÖYLER Başk.Yard. Basın Yayın

Tokat Kurucu Şube Başkanı Ahmet UÇAR yaptığı açıklamada;

“Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” bir anlayışla, Türkiye Cumhuriyeti’mizin kuruluş felsefesine ve Atatürk ilkerine bağlı kalarak, bağımsız sendikacılık yapmayı vazgeçilmez temel ilke olarak benimseyen bir kadro hareketi olarak yola çıkıyoruz. Hürriyetçilik her alanda şiarımız olacaktır. Özgürlük de, irade beyanı da kutsaldır. Hür eleştirisel düşünceyi özümseyen, çok sesliliğe saygıyı garanti altına alan, Demokrasinin tüm kurum ve kurallarına işlerlik kazandırmayı teminat altına alacak bir teşkilatlanma modelini oluşturma arzusu ile bütünleşip, hiçbir şekilde siyasetin güdümünde olmayacak siyaset alanını ancak çalışanın sesini duyurma ve hak arama mecrası olarak göreceğiz. Mesnetsiz muhalefete, çözümsüz eleştiriye, yaftalamaya ve karalama senaryolarına ayıracak zamanımız yok, çalışacağız, üreteceğiz, katkı sağlayacağız, hürriyet ve istiklalin timsali, dik duruşun adresi olacağız.

Çalışanların ortak ekonomik, sosyal, mesleki hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek, çalışma şartlarını iyileştirmek için,
Güvenceli ve tekli istihdam modelinin geliştirilmesi için,
Ücret politikasının, her türlü ilave ödenti mevzuatının adil şekilde yeniden tesis edilmesi için,
Gelecek kaygısını yaşayan çalışanlara umut olmak, üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü hakim kılmak için,
Cinsiyetler arasındaki ayrımcılığa, eşitliksiz uygulamalara karşı gelerek, kadın çalışanlarının tüm sendikal yapı süreçlerine dahil edilmesi için,
Çalışanları itibarsızlaştıran, kutuplaştıran ve çalışma barışını bozan uygulamalara karşı mücadele etmek için,
Çalışanlar arasında birlik ve beraberliği tesis etmek, hür ve bağımsız düşünceye saygı kültürünü geliştirmek için,
Hizmet kolumuzda çalışanların örgütlendiği tüm sivil toplum kuruluşları ile ortak mücadele alanı oluşturmak için geliyoruz.

Sağlık ve Sosyal hizmet çalışanlarının insan onuruna yaraşır bir hayat sürmelerini temin etmek için etik değerlere uygun her türlü mücadeleden yana olacağız.Yaratılan gündemin arkasına takılmak yerine, görüş ve önerilerimizle, taleplerimizle, eylemlerimizle gündem oluşturmak ve sonuç almak üzere yeni bir sendikal anlayışı benimsiyoruz. Kişilerin ve kurumların ilkeleri gölgelemediği bir kadro hareketi başlatıyoruz. Sendikacılığın zaaflar üzerine kurulmasına karşıyız. Demokratik ilkeler üzerinde, fırsat eşitliğini özümseyen bir sendikal yapı inşa etmek istiyoruz.Sendikamız için aslolan millettir. Devlet dahil tüm kurumlar milletin devamlılığı ve refahı içindir. Medeniyet de örgütlü mücadelenin tohumları arasında yeşerir.

M.Kemal Atatürk’ün “Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kuruluşun anası hürriyettir.” Sözünde anlamını bulduğu gibi “HÜRRİYET” vazgeçilmez ülkümüz olacaktır. Bu düşünce ile tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını örgütlenme hürriyetine çağırıyoruz.” dedi.

0
tebrikler
Tebrikler
0
k_t_
Kötü
0
m_kemmel
Mükemmel
0
_zg_n
Üzgün
0
acayip
Acayip
0
komik
Komik
0
sinirli
Sinirli
HÜRRİYETÇİ SAĞLIK SEN TOKAT KURUCU ŞUBE BAŞKANI AHMET UÇAR OLDU

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

meritking giriş meritking kingroyal madridbet giriş idealacesports.com