75.Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası

featured
Tüberküloz(TB),dünyadahalenönemlibirhalksağlığısorunudur.DünyaSağlıkÖrgütü(DSÖ)
verilerine göre; 2020 yılında 10 milyon TB hastasının olduğu, 1,5 milyon kişinin bu sebeple öldüğü
tahmin edilmektedir.Tüberküloz dünya genelinde en çok ölüme neden olan 13.nedendir.Tek bir
enfeksiyonajanındanolanölümlerinCOVİD-19’dansonraikincisıradakinedenidir.
Etkeni “Mycobacterium Tuberculozis” adlı bir basildir. Hasta kişilerin öksürmesi, hapşırması,
konuşması sırasında oluşan damlacıklar içinde havaya atılır. Alınan basiller kişiyi hastalandırmaksızın
vücutta yıllarca uyur durumda kalabilir ve vücut direncinin düştüğü bir anda hastalık gelişebilir.
İnsanların toplu olarak yaşadığı, havalanması yetersiz, güneş girmeyen ortamlar bulaşma için en riskli
ortamlardır. Bulaştırıcı bir hastanın yılda yaklaşık 10-15 kişiye hastalığı bulaştırdığı kabul edilir.
En sık akciğerlerde görülen hastalıkta; 2-3 haftadan uzun süren ve tedaviye cevap vermeyen öksürük,
balgam çıkarma, balgamda kan görülmesi, ateş, gece terlemesi, yorgunluk, halsizlik, kilo kaybı,
iştahsızlık, nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı şikâyetleri olur. Erken tanı için 2-3 haftadan uzun süre
öksürüğü olan kişilerin en kısa sürede Göğüs Hastalıkları polikliniğine, Verem Savaş Dispanserine
(VSD) veya Aile Hekimine başvurmaları gerekir.
Tüberlüloztedavisindeilaçlareksik yadadüzensizkullanılırsa hastalık iyileşmez,tedavisigüçleşerek
dirençli tüberküloz gelişebilir.Özellikle çok ilaca dirençli tüberküloz (ÇİD-TB) tüm dünyada önem arz
etmektedir.
Dünyada TB kontrolü ile ilgili politikalar 2015 sonrasında değiştirilmiş olup Tüberkülozu Bitirme
(END TB) Stratejisini içermektedir. 2035 yılına dek insidansta %90 azalma, ölümlerde %95 azalma,
bunlara ek olarak da “hastalığın, ailelere ekonomik yük oluşturmaması” hedeflenmektedir.
Ülkemizde, son on yılda istikrarlı bir şekilde hasta sayımız azalmış, DSÖ kriterlerine göre
eliminasyon fazına girilmiştir. DSÖ tahminlerine göre,dünya genelinde 2000-2020 yılları arasında TB
tanı ve tedavisi ile 66 milyon hayat kurtarılmıştır.2005 yılında kayıtlı hasta sayısı 20.535 iken 2020
yılında 8.925’şe düşmüştür.Bu azalmada; yüksek olgu bulma hızı,yüksek tedavi başarı oranları,temaslı
muayenesi ve koruyucu tedavi uygulamaları ile dispanserlerin rolü büyüktür.
İlimizde Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde mevcut olan bir Verem Savaş Dispanser Birimi ile il
geneline hizmet verilmektedir.Tüm ilaçlar ücretsiz ve kesintisiz olarak dispanserler tarafından temin
edilerek hastalara ulaştırılmaktadır.Tüberküloz hastasının aile bireyleri ve diğer temaslıları
dispanserlerde ücretsiz olarak muayene edilir ve gerekli tetkikler yapılır.
Tüberküloz,bireyvetoplumsağlığınınyanısıra,ekonomikvepsiko-sosyalkayıplaradaneden
olmakta,tedavi uyumu ve uzun süreli tedavilerin sürdürülmesi için sosyal ve ekonomik destekler
verilmesi gerekmektedir.2018 yılından itibaren Bakanlığımız ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş
birliğinde TB hastalarına şartlı nakdi yardım uygulaması başlamış olup , aylık olarak 1798 lira destek
sağlanmaktadır. Yardımlar,hastanıntedavisitamamlandıktansonrada6aydahadevametmektedir.
Hastalıkla ilgili toplumun bilgilendirilmesive dikkatinin çekilmesi amacıyla Ülkemizdeher yıl ocak
ayının ilk pazar günü ile başlayan hafta ‘Verem Eğitim ve Propaganda Haftası’ olarak belirlenmiştir. Bu
yıl 02-08 Ocak 2022 tarihleri arasında 75.si kutlanacaktır. Müdürlüğümüzce çeşitli etkinlikler
planlanmış, halkın ve sağlık personelinin hastalık hakkında bilgilendirilmeleri hedeflenmiştir.

0
tebrikler
Tebrikler
0
k_t_
Kötü
0
m_kemmel
Mükemmel
0
_zg_n
Üzgün
0
acayip
Acayip
0
komik
Komik
0
sinirli
Sinirli
75.Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

meritking giriş meritking kingroyal madridbet giriş idealacesports.com